Personalepolitik

DPE er en moderne ledet vækstvirksomhed. Vor virksomhed bygger på et nedskrevet etisk regelsæt både i forhold til kunder, medarbejdere og verden omkring os.

 

Personalepolitikken, lønpolitikken og andre politiker spiller sammen med strategiplanen med henblik på at realisere firmaets overordnede målsætninger.
DPE´s personalepolitik bygger på, at der blandt ledelse og medarbejdere er fælles accept af og ansvar for DPE´s målsætninger.

 

Formålet med personalepolitikken i DPE

DPE´s ansatte udgør et team, og alle medarbejderes ressourcer er af afgørende betydning for, at DPE når sine mål. Personalepolitikken skal medvirke til, at DPE når sine mål ved at skabe en virksomhedskultur, der:


 

  • Fremmer dynamik, kreativitet, engagement og ansvarlighed.
  • Fremmer værdier og holdninger, der skaber trivsel, samarbejde og dialog.

  • Sikrer, at DPE kan tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere samt.

  • Giver gode rammer for et fagligt og personligt udviklende arbejde for alle medarbejdere.

+45 44 250 260

Mere om DPE

Med mere end 100 biler dagligt på vejene er transportfirmaet DPE på vej til dig med pakker, paller, fødevarer, læremidler, kliniske prøver og meget mere

D. 7 februar 2012

DPE Dansk Pakke Ekspres vokser igen.

Læs hele artiklen fra PressWire »

Navigation:  Profil  »  Personalepolitik
Til forside
 
Sitemap
Print

DPE

Hammerholmen 18E, 2650 Hvidovre

CVR: 34707936
Tlf: +45 44 250 260
Mail: dpe@dpekspres.dk

 

 

+45 44 250 260
Kontakt os